POHJOIS-KARJALA

Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus ry on Kalatalouden Keskusliitto ry:n maakunnallinen jäsenjärjestö, jonka toiminta-ajatuksena on edistää maakunnan kalataloutta kaikkien kalastajaryhmien, vesialueiden omistajien ja kalatalousalan elinkeinonharjoittajien hyväksi. Kalatalouskeskuksen jäsenistöön kuuluu 146 osakaskuntaa 10 kalatalousaluetta ja yksi ammattikalastajaseura.

Kalatalouskeskuksen toiminnan osa-alueita

Yleisneuvonta ja tiedottaminen

 • Kalastuslain ja alueellisten kalastusrajoituksien tunnetuksi tekeminen 
 • Kalastuslupa-asiat

Kalatalousaluetoiminta

 • Kalatalousalueiden toiminnanjohtajuudet

Osakaskuntatoiminta

 • Osakaskuntien kokoukset
 • Osakaskuntien järjestäytymiset ja yhdistymiset 

Kalastuksenvalvonta

 • Kalastuksenvalvontapalvelu kalatalousalueille ja osakaskunnille
 • Lohikalojen suojelullinen valvonta, Rekisteriseloste (pdf)

Suunnittelu ja tutkimus

 • Kalavesien käyttö- ja hoitosuunnitelmat
 • Kalastustiedustelut
 • Koekalastukset (koeverkkokalastukset sekä sähkökoekalastukset)
 • muut kalataloudelliset selvitykset ja suunnitelmat

Koulutus

 • Maakunnalliset kalatalousaluepäivät
 • Kalastuksenvalvojakoulutukset