Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry on maakunnallinen kalatalouden edistäjä.

Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry on Kalatalouden Keskusliitto ry:n maakunnallinen jäsenjärjestö. Toiminta-ajatuksensa mukaisesti Kalatalouskeskus edistää maakuntatasolla kaikkien kalastajaryhmien ja kuluttajien mahdollisuuksia saada korkealaatuista ja puhdasta kotimaista kalaa sekä kalastukseen liittyviä luontoelämyksiä.

Kalatalouskeskuksen jäsenistöön kuuluu 237 osakaskuntaa ja 11 kalatalousaluetta. Jäsenistömme lisäksi palvelemme ja teemme yhteistyötä kaikkien kalasta ja kalastuksesta kiinnostuneiden henkilöiden sekä erilaisten kalatalousalalla toimivien yrittäjien, yhteisöjen ja viranomaisten kanssa.