OSAKASKUNNAT

Suomessa sisävesialueet ja merelläkin vesialueet kylän rajaan asti kuuluvat pääosin yhteisen vesialueen osakaskunnille. Osakaskunta on yhteisetuus, jonka toimintaa ohjaa kalastuslaki ja yhteisaluelaki. Lisätietoa osakaskuntatoiminnasta löydät Kalatalouden Keskusliiton osakaskuntasivuilta.

Pohjois-Savossa osakaskuntia on pitkälti yli 1 000, mutta niistä valtaosa on toimimattomia ja pieniä. Kalastuslupien saanti pienille ja toimimattomille osakaskuntien vesialueille on haasteellista, kun varsinaista lupamyyntiä ei ole. Maakunnassa on suuri tarve yhdistää osakaskuntia suuremmiksi ja toimivimmiksi kokonaisuuksiksi.